yoga-ontspannings-centrum-almere-logo
Mindfulness Bedrijfstrainingen | Mindfulness en Yoga bij Ontspannings Centrum Almere

Mindfulness Trainingen voor bedrijven

Leer om meer vanuit rust en ontspanning te functioneren, dit geeft meer inzicht en inspiratie. 

De mindfulness bedrijfstrainingen zijn op gebouwd uit fundamentele principes:

Het arbeidsgedrag komt bij ons van binnenuit tot stand. Wanneer er vanuit aandacht de juiste gedachten, kennis, gevoelens, motieven en behoeften komen, met daarnaast de juiste kunde en energie dan komt er uit de arbeid (gedrag) de juiste prestatie en/of het product.
Mindfulness is een wetenschap en een methode om tot integratie en eenheid te komen. Mindfulness heeft kennis over ons hele wezen. We zijn ons niet zo bewust van onze kern (Zijn), we zijn meer een denker en doener waardoor er subtiele gevoelens van onvrede in ons kunnen ontwikkelen.
Wanneer er negatieve gevoelens of patronen in ons zijn en een slechte mentaliteit of negatieve conditioneringen ligt vermindert functioneren op het werk op de loer. In de mindfulness wordt erkend dat door aandacht en de juiste actie (werk) het mogelijk is om meer inspiratie, creativiteit, concentratie en zeggenschap te ontwikkelen. Door de mindfulnesstechnieken thuis en op het werk te beoefenen en toe te passen, kan je leren om bewuster, rustiger en meer in harmonie te werken waardoor prestatie en productie omhoog gaan.

Mindfulness:
Door mindfulness (aandacht-training / meditatief ontspannen) kun je in een relatief korte tijd rust en ontspanning voelen. Handelen vanuit bewustzijn of aandacht brengt je steeds meer in het Hier en NU.
Tijdens de mindfulnesstraining is er uitleg over vol-ledig aandachtig werken, kennis van de mens, de meditatietechnieken en mindfulness.
Er zijn praktische meditatie oefeningen die tot innerlijke ervaringen van rust, ontspanning en bewust-zijn in het Nu leiden.
De lessen mindfulness zullen bestaan uit theorie, praktijk en reflectie.  

Praktisch worden de volgende meditatietechnieken gebruikt in de Mindfulnesstraining: 

Meditatietechnieken waarbij je bewust bent van de ademhaling en hoe mindfulness tijdens het werk toe te passen waardoor je bter functione. Men leert gewaar zijn in het NU.

Meditatie in het hart o.a. ademen door het hart en barmhartigheid beoefenen en de hartbalans.
Meditatietechnieken om te leren alleen maar gewaar te zijn.
Beoefening van de kerngedachten, de spirituele affirmaties.
Andere mindfulnessoefeningen kunnen zijn: visualisatietechnieken en stilte meditatie. Mindfulness oefeningen die ook tijdens het werk beoefend kunnen worden zijn o.a: Beoefenen van innerlijke helderheid, beoefening van lichte concentratie, op de dag terug kijken, de werkdag indelen aan de hand van je energiebalans, je houding evalueren en spanning laten gaan, omgaan met problemen en ontevredenheid.

Theoretisch onderwerpen  zijn:
* Wat je denkt, verbeeldt/ziet geeft resultaat. Oorzaak en gevolg, een wetmatigheid.
* Wat zijn crisissen en waarom heeft de mens ze?
* Vaardig handelen, hoe kun je vanuit tevredenheid werken?
* Proces van creatie, hoe manifesteer je iets in je dagelijkse leven?
* Naar binnen keren, gewaar zijn in het nu.
* Afstandswinst.
* Daar waar je energie (gewoonte en conditioneringen) aan geeft blijft bestaan.
* Eisen en verlangens van jezelf, het bedrijf en de maatschappij.

Alle oefeningen, meditaties en onderwerpen zijn erop gericht om vanuit rust en ontspanning in de alledaagse praktijk van het leven en het werk actief te zijn.

Resultaten: Meer innerlijke ontspanning, waardoor meer zekerheid en flexibiliteit ontstaat met hogere concentratie (aandacht) en prestatie. Er ontstaat functioneren vanuit een warm hart met inzicht dat men door middel van mindfulness en werk tot het juiste werkgedrag kan komen waardoor resultaten en output verbeteren. Wanneer meerdere mensen uit hetzelfde bedrijf of instelling trainen, ontstaat er een positieve collectieve kracht die uitstraling heeft op de andere werknemers wat een sterke cultuurverandering geeft.
Zie ook de pagina trainingen voor scholen en instellingen.

Tenslotte: (Uit; Vaardig handelen, Tarthang Tulku) De manier waarop we werken reflecteert ons bewustzijn, het is de wijze waarop we laten zien wie we in wezen zijn. Werken met onze volle energie is een krachtige oefening voor lichaam en geest die ons sterk maakt en ons innerlijk gewaarzijn vergroot. Wanneer we onze energie gericht houden op zinvol bezig zijn, wordt ons leven een tijd van vervulling (i.p.v. spijt). Als we echt om onszelf geven en ons werk met al onze energie en vastberadenheid verrichten, zal alles wat we doen altijd vreugde geven en vol betekenis zijn.

Mindfulnesstrainer: Ed Veldt

Offerte: op aanvraag

Met Mindfulness meer functioneren vanuit ontspanning, meer vanuit je hart. Dit geeft verbinding, meer warmte, meer inzicht.